ทัวร์อินโดนีเซีย PARADISE IN BALI 4 วัน 3 คืน

สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน - วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์ - วัดเม็งวี - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท - ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ - อนุสาวรีย์มหาภารตะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง