ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 6 วัน 3 คืน

สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย
โซลทาวเวอร์ – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – คอสเมติค - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรโสม
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด - ฮุนไดพรีเมี่ยม - เอ้าท์เลท
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง