ทัวร์เกาหลี บรูไน Spring Korea & Brunei 6 วัน 5 คืน

มัสยิดทองคำ พระราชวังหลังคาทองคำ-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เกาะนามิ – อิสระเล่นสกีตามฮัธยาศัย – ซูวอน – ไร่สตอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์ ตลาดทงแดมุน
ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู พระราชวังเคียงบ๊อค - หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก- พลอยอเมทิส ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง