ทัวร์เกาหลี พาจู โซล 5วัน 3คืน

สะพานแขวน GAMAKSANLA PROVENCE - วัดโชเกซา - ล่องเรือแม่น้ำฮัน - สวนสนุกล็อตเต้ - ถนนฮงแด - 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP - พระราชวังเคียงบกกุง - ตลาดเมียงดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง