ทัวร์เกาหลี สีชมพู 6 วัน 3 คืน

เกาะนามิ ซูวอน เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม
Soyanggang Sky Walk พระราชวังฮวาซองแฮงกุง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก
โซลเทาวน์เวอร์ เกาะลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
Floating Island วัดโชเกชา คลองชองเกชอน แลนด์มาร์คกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง