ทัวร์เกาหลี เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วัน 7 คืน

เปียงยาง-รถไฟใต้ดิน-เนินมันซู-พิพิธภัณฑ์สงคราม-วังเยาวชน-คิมซูซาน วังสุริยะ
เคซอง-ปันมุนจอม-เส้นขนานที่ 38-เมียวเฮียงซาน-หอของขวัญ วอนซาน-ภูเขาคุมก่าง-แค้มป์เยาวชน-สวนน้ํา Munsu-กายกรรมเปียงยาง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง