ทัวร์เกาหลี Jeonju Asan Seoul เกาหลี 5 วัน 3 คืน

นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน - อิสระเดินข้ามสะพานคู่รัก
เมืองเจินจูปั่นปั่นปั่น จักรยานรัก โรแมนติก - ถนนอุโมงค์แปะก๊วย
หมู่บ้านโบราณเวอัม 500 ปี - ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ทำกิมจังกิมจิ+แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ - ภูเขานัมซานหอคอย N Tower
สายเคเบิ้ล Love Rock Cable - ย่านอินซาดอง– ย่านเมียงดอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง