ทัวร์เกาหลี KOREA DOOZY FREEZE 5วัน 4คืน

ลานสกีไร่ - สตรอเบอรี่ - เกาะนามิ - SOYANG RIVER SKYWALK - พระราชวังเคียงบกกุง - เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อ สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ตลาดเมียงดง - ย่านฮงแด - วัดเจิงดองซา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง