ทัวร์เกาหลี SKI SO COOL KOREA 5วัน 3คืน

เกาะนามิ - ลานสกี - ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - EVERLAND - COSMETIC - โซลทาวเวอร์ - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮอกเกนามู - ตลาดเมียงดง - พลอยอเมทิส - PAJU OUTLET

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง