ทัวร์เรือสําราญ Genting Dream 3 วัน 2 คืน

สิงคโปร์ - มะละกา - มาเลเซีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง