ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว...เที่ยวเวียดนาม 5 วัน 4 คืน

ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา - เขาฮามลอง - นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย -โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - นิงก์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง