ทัวร์เวียดนาม ซินเจ่า..เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์... ซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน..สู่จุดสูงสุดของเวียดนามและหลังคาแห่งอินโดจีน
ไฮไลท์... หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมแปลงนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก
ไฮไลท์... ล่องฮาลองเบย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมถ้ำสวรรค์เทียนกุง
ไฮไลท์... นั่งกระเช้าข้ามทะเล QUEEN CABLE CAR 2 ชั้น ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ไฮไลท์... นั่งชิงช้า SUN WHEEL ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ 360 องศา
ไฮไลท์... อาหารซีฟู้ดสดใหม่บนเรือ + ไวน์แดงแห่งเมืองดาลัด
ไฮไลท์... เสริฟอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ ฟรี..น้ำหนักโหลดใต้ท้องเครื่อง 20KG.
ไฮไลท์... รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ตลอดรายการ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง