ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ ญาตราง เที่ยว 3 เมืองดังแดนใต้ 4วัน3ตืน

 ไฮไลท์...บินตรงสู่เมืองดาลัด ไป-กลับ
 ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกที่เมืองญาตราง
 ไฮไลท์...สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม ทั้ง 2เมือง ดาลัด+ญาจาง
 ไฮไลท์...สัมผัสทะเลทราย แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง