ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองครูซท นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

• ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ
• ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย
• นิงห์บิงห์ เที่ยวฮาลองบก ล่องเรือพายชมท้องทุ่งนาข้าว
• ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำแห่งเดียวในโลก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง