ทัวร์เวียดนาม เข้าโฮจิมินห์ เที่ยวมุยเน่ ออกดาลัด 4วัน3คืน

ไม่ย้อนกลับ ไม่เสียเวลาเดินทาง
พักรีสอร์ทติดริมทะเลส่วนตัว!!
ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง
สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง