ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง... ฮอยอันเทอรักฉัน เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือมังกรพร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน ล่องเรือผ่านแม่น้ำหอม
ช้อปปิ้งตลาดดองบา ศูนย์รวมแฟชั่นเมืองเวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สะพานมือ วัดลินห์อึ๋ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง