ทัวร์เวียดนาม Dalat Muime 3วัน 2คืน

ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง - ทะเลทรายขาว – นั่งรถราง – น้ำตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้า – วัดจรุ๊กเลิม - วัดมังกร - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง