ทัวร์เวียดนาม Easy Hochimin 4วัน 3คืน

นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง
ตลาดเบนถัน ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน - มุยเน่ - ฟานเทียต
Fairly stream ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า
วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง