ทัวร์เวียดนาม SKY&SEA IN VIETNAM 3 วัน 2 คืน

ฮานอย - ฮาลอง - นิงห์บิงห์ เที่ยวคุ้ม3เมืองไฮไลท์ ล่องเรือชมมรดกโลกฮาลองเบย์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง