ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ซาดาร์ สปลิท มาลี 7วัน 4คืน

สัมผัสความสวยงามของราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก
เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า
นั่งรถรางท้องถิ่นชมเมืองซาเกร็บ
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมทัศนียภาพเมืองดูบรอฟนิก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง