คณะเจ้าหน้าที่ อบจ. ลพบุรี ณ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม วันที่ 13 - 16 มกราคม 2562