บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์เรือสำราญ SPAIN-ITALY-FRANCE 11วัน 8คืน

ทัวร์เรือสำราญ SPAIN-ITALY-FRANCE 11วัน 8คืน
89,900฿
ราคาเริ่มต้น
11 วัน 8 คืน
การเดินทาง
Qatar Airways
สายการบิน

-บาร์เซโลนา
-มหาวิหารซากราดาฟามิเลีย
-มอนต์เซอร์รัต
-กูเอลปาร์ค
-ปัลมา เดอ มายอร์กา
-ซิวิคตาเวคเคีย
-ทิโวลี
-โรม
-ลา สเปเซีย
-ชิงเกว แตร์เร
-โมนาโก
-ชมเมืองเก่า
-มาร์กเซย์

DNT-024-215

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 17.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ P/Q  สายการบินกาต้าร์  แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS )

 • 21.05

  เหิรฟ้าสู่ กรุงโดฮา...โดยสายการบินกาต้าร์  แอร์เวย์ (QATAR  AIRWAYS ) เที่ยวบินที่  QR 839

วันที่ 2
 • 00.40

  เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์

 • 01.40

  ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR 137

 • 07.35

  เดินทางถึงเมืองบาร์เซโลน่า

  นำท่านดินทางสู่ เขามอนเซอร์รัต

  ชมวิหารซานตามาเรีย 

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเช็ค-อิน ลงเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ “COSTA SMERALDA CRUISE”

  ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

 • 19.00

  เรือ COSTA SMERALDA CRUISE ออกจากท่าเรือบาร์เซโลน่า

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า

 • 08.00

  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา

  เที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  ท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู

  เข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา

 • 16.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา  

 • 18.00

  เรือออกเดินทางจากท่าเทียยบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์

  พักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ  

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า

  อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE)

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ  

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า

 • 07.00

  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย นำท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน

  ชมในส่วนของ“ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ”

  นำท่านชมสนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

  ผ่านชมกรุงโรมชม “จัตุรัสเวเนเซีย”

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเตรวี่”

  เดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ”

 • 17.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

 • 19.00

  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือลา สปีเซีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ  

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า

 • 08.30

  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย นำท่าน นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร

  แวะชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

  นำคณะเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า”

  ชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ” จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา

 • 19.00

  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย

 • 20.30

  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซาโวนา

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ  

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า

  นำท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโก

  ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโก

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • 14.30

  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือซาโวนา

 • 18.00

  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซยย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ  

วันที่ 8
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า

 • 08.30

  เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์  ประเทศฝรั่งเศส อิสระทุกท่านชม “เมืองมาร์เซย์”

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

  อิสระทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ในย่านถนน Rue Saint Ferreol

 • 16.00

  กลับสู่เรือสำราญ COSTA SERALDA

 • 17.00

  เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลนา

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 9
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า

 • 08.00

  เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า / นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ GUELL PARK

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ  

วันที่ 10
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า

  ชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค”

  แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู”

  ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลาส

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เล็ท

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

 • 21.35

  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 142

วันที่ 11
 • 05.25

  เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์

 • 07.15

  ออกเดินทางสู่งกรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR 832

 • 17.45

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บาเซโลน่า-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์) หากอายุเกิน 75 ปี ท่าน ต้องซื้อประกันเพิ่ม
 • บริการขนสัมภาระขึ้น-ลงเรือสำราญ
 • รวมค่าห้องพักแบบด้านในไม่มีหน้าต่าง ค่าภาษีท่าเรือและค่าอาหารภายในเรือ

ค่าทิปบริกร ที่คอยบริการท่านในเรือ (70 EURO

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ระหว่างการท่องเที่ยว โดยเฉลี่ย 100 บาท / ท่าน / วัน(หากท่านประทับใจในการเดินทาง)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (14 EURO)

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
  • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

-      ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

-      ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

-      ค่าห้องพักในเรือ ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืน ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พักต่างประเทศเพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ