บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ลำปางปลายทางฝัน 4วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ ลำปางปลายทางฝัน 4วัน 2คืน
7,555฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน
 • บ้านป่าเหมี้ยง
 • วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
 • นั่งรถม้าชมเมือง
 • วัดพระธาตุลำปางหลวง
DNT-178-408

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ลำปาง
 • 20.00

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

 • 20.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดลำปาง โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

วันที่ 2 ลำปาง-บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน-บ้านป่าเหมี้ยง-วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์
 • เช้า

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่จังหวัดลำปาง บริการอาหารเช้า ที่ร้านอาหาร

 • 07.30

  นำท่านอาบน้ำแร่แช่น้ำตกที่ วนอุทยานแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อนเป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยา จากนั้นชม น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสาย 

 • 10.00

  นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตคนพื้นถิ่นบนที่สูง ณ บ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวที่ดอยล้าน เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่กว้างไกลได้แก่ลำปาง, เชียงใหม่และเชียงราย และชมจุดชมวิวดอยกิ่วฝิ่น ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ลิ้มรสเมนูท้องถิ่นยำใบเหมี้ยง ยำดอกเสี้ยว ไข่ป่ามสมุนไพร ไส้อั่วเห็ดหอม

 • 15.30

  นำท่านชม วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือพระบาทปู่ผาแดง หรือที่ชาวบ้านเรียก "ดอยปู่ยักษ์" ตามชื่อสถานที่ตั้งของวัด ระหว่างทางจะเห็นแนว เขาสูงตระหง่าน โดยมองเห็นพระเจดีย์สีขาวหลายองค์บนยอดเขา ซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร

 • 19.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ บ้านแม่รีสอร์ท

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์หอปูมละคอน-นั่งรถม้าชมเมือง-สถานีรถไฟนครลำปาง-วัดศรีรองเมือง-บ้านเสานัก-สะพานรัษฎาภิเศก-วัดเชียงราย-พระเจดีย์ซาวหลัง-สุสานไตรลักษณ์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

 • 08.00

  นำท่านชมประวัติศาสตร์ของนครลำปางที่ พิพิธภัณฑ์หอปูมละคอน

 • 09.00

  นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยการ นั่งรถม้าชมเมือง โดยรถม้าจะพาท่านผ่านชมความสวยงามและคลาสสิคของสถานีรถไฟนครลำปาง นำท่านชม วัดศรีรองเมือง เป็นวัดพม่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จากนั้นชม บ้านเสานัก จากนั้นผ่านชม สะพานรัษฎาภิเศก สะพานรุ่นแรกนั้นเป็นสะพานไม้สร้างในสมัยเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต นำท่านชม วัดเชียงราย  ชมศิลปะล้านนาประยุกต์กับศิลปะภาคกลาง 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

 • 13.30

  นำท่านนมัสการ พระเจดีย์ซาวหลัง เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา บริเวณวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ "ซาว" แปลว่า 'ยี่สิบ' และ "หลัง" แปลว่า 'องค์' วัดพระเจดีย์ซาวหลัง แปลว่า วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์

 • 15.00

  ท่านชมสถานปฏิบัติธรรม-มณฑป หลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ สักการะรูปปั้นหลวงพ่อเกษมขนาดใหญ่ที่สังเกตเห็นได้จากถนน ภายในบริเวณมีมณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเกษม เขมโก เกจิอาจารย์ ซึ่งมีผู้เคารพนับถือเป็นจำนวนมาก นั่งขัดสมาธิขนาดเท่ารูปจริง เพื่อให้ประชาชนเคารพสักการะ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร

วันที่ 4 โรงงานเซรามิคธนบดี-วัดพระธาตุลำปางหลวง-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านไปช้อปปิ้งของที่ระลึกจากเมืองลำปางกันที่ โรงงานเซรามิคธนบดี  โรงงานเซรามิคแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ผลิตชามตราไก่ส่งขายไปทั่วประเทศสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางจนถึงปัจจุบันนี้

 • 10.00

  ท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู(วัว) วัดที่เก่าแก่และสวยงามแห่งหนึ่งของลำปาง ให้ท่านสักการะองค์พระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ชมเงาพระธาตุหัวกลับ ภายในวิหาร ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของการมาเยือน

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

 • 13.00

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร

 • 19.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

 • 22.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขั้นต่ำ 30 ท่าน)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ   ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้   เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน   ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ