บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ 7 วัน 5 คืน
65,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • ปฏิบัติการตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฎการณ์ออโรร่า (North Lihgt)
 • ชมหมู่บ้านเทอริเบอก้า Teriberka สัมผัสบรรยากาศทะเลขั้วโลกเหนือ
 • สนุกสนานกับสุนัขลากเลื่อนและกวางเรนเดียร์
 • ชมหมู่บ้านชาวซามิ  Sami Village
 • เที่ยวเมืองเมอมังค์ ชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
 • ชมอนุสรณ์สถานอัลโยชา+อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
 • พิเศษ!!รับประทานเบอร์เกอร์ ที่ร้าน Mcdonald's เหนือที่สุดในโลก
 • ชมวิวเมืองมอสโคว ณ ยอดเขาสแปโรฮิลส์
 • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว + ช้อปปิ้งถนนอารบัต
 • ชมโชว์ละครสัตว์ Circus Show
 • ชมพระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • ชมจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล โบสถ์อัสสัมชัญ ช้อปปิ้งห้ามกุม
 • มหาวิหารโดมทอง เซนต์เดอะซาเวียร์
DNT-063-025

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 11.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 14.00

  ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ TG974

 • 19.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย 

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หรือ บริการอาหารแบบกล่อง SET BOX

 • 09.30

  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว์ สู่เมืองเมอร์มรังส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1320

 • 12.05

  เดินทางถึงเมืองเมอร์มรังส์เมืองท่าเรือ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคล่า Kola Bay

 • บ่าย

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า Teliberka 

 • ค่ำ
 • 21.00

  นำท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ ที่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ พันธุ์สุนัขที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก 

 • เที่ยง

  ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ของชาวซามิ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวซามิ Sami village

  **สนุกสนานกับการเล่นเกมส์ท้องถิ่นของซามิ สัมผัสประสบการณ์น่าตื่นเต้นกับการ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์

  **(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวย)** นำท่านชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน(Ice breaker Lenin)

   

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • 21.00

  นำท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ชม อนุสรณ์สถานอัลโยชา Alyosha Monumentอนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 นำท่านชม อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ Kursk submarine memorial ก่อนเข้าสนามบินนำท่านเดินทางสู่ร้าน MCDONALD’S ที่บันทึกไว้ว่าอยู่เหนือที่สุดของโลก 

  นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์

   

 • 13.10

  ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์ สู่มอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1321

 • 15.30
 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills) 

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซีย ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonautics

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสุดหรู Turandot Restaurant ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral) นำท่านเข้าชมและชอปปิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี 

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต 
  นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเครมลิน ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก นำท่านชม และชอปปิ้ง ที่ ห้างสรรพสินค้าเวกัสVegas Shopping Mall 

 • 18.00

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว์

 • 22.00

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่ 7
 • 10.50

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ ชั้นประหยัด
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอร์มังค์-มอสโคว  ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน

หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรแกรมทัวร์แนะนำ