บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ หัวหินฟินเวอร์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ หัวหินฟินเวอร์ 2 วัน 1 คืน
999฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

สวนน้ำ Vana Nava ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ

DNT-325-552

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava
 • 00.00

  รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง voucherกับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร)

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายในสวนน้ำ Vana Nava

 • 16.00

  เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่ โรงแรม Wora Wana

 • 17.00

  บริการอาหารเย็นที่ นาวีภิรมย์ สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)

                     จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

 • 09.00

  ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี อุดหนุนสินค้าของฝากจากทะเล “หมึกไข่แดดเดียว” ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสและซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน

 • 12.00

  เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

1.ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการ         

2.ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ

3.ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ            

4.ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา

1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

 กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ

9 ท่านเพิ่มท่านละ 50 บาท, 8 ท่านเพิ่มท่านละ 100 บาท, 7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท

6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท, 5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท, 4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท

*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ