บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ล่องใต้ไปตามเสียงเพลง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ล่องใต้ไปตามเสียงเพลง 3 วัน 2 คืน
19,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน
 • พระธาตุเมืองนครฯ
 • ศาลหลักเมือง
 • หมู่บ้านคีรีวง
 • หาดขนอม
 • วัดเจดีย์ ไหว้ตาไข่
 • พัทลุง
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลน้อย
 • สตรีทอาร์ต
 • หาดสมิหลา
DNT-078-675

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 พระธาตุเมืองนครฯ – ศาลหลักเมือง - หมู่บ้านคีรีวง - หาดขนอม
 • 05:00

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน C11-C18 ของสายการบินไทยสมายล์ 

 • 07.00

  สายการบินไทยสไมล์ นำท่านออกเดินทางสู่นครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบินที่ WE233

 • 08.25

  ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช รอรับสัมภาระ รถปรับอากาศรอรับคณะแล้วออกเดินทาง จ.นครศรีธรรมราช มีวัดทั้งสิ้น 800 วัดทั้งที่มีพระสงฆ์จำวัดและวัดร้าง จึงมีชื่อเสียงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ในยุคที่รุ่งเรืองของพุทธศาสนา

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มุสลิมบังป่าว เปิบพิสดาร

 • บ่าย

  เที่ยวหมู่บ้านคีรีวง เป็นชุมชนเก่าแก่แบบสโลว์ไลฟ์ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาป่าไม้และสายน้ำ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนดีที่สุดของประเทศ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารของโรงแรม Seafood BBQ

วันที่ 2 วัดเจดีย์ ไหว้ตาไข่ - พัทลุง - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลน้อย – หาดใหญ่
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำคณะเดินทางสู่วัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่ อดีตเคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ1000 ปี อีกหนึ่งความศรัทธาที่มาแรงมากๆสายมูเตลู หรือ คนที่ชอบเรื่องราวของขลัง ต้องรู้จักเลย คือ “ไอ้ไข่วัดเจดีย์” ที่มาพร้อม MOTTO “ขอได้ ไหว้รับ”โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

 • 10.30

  เดินทางสู่พัทลุง อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคที่ไม่ควรพลาด

 • 13.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำคณะชมทะเลสาบขนาดใหญ่ มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชน้ำและนกนานาชนิด กิจกรรมยอดฮิตของที่นี่จึงกลายเป็นการนั่งเรือชมนก เที่ยวชมทะเลสาบ ยังได้ชมวิวสวย ๆ โดยรอบ พร้อมกับชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่โดยรอบทะเลสาบ

 • 16.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารต่อฮวด เปิบพิสดาร

วันที่ 3 สงขลา - สตรีทอาร์ต – หาดสมิหลา – บินกลับกรุงเทพฯ
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  เที่ยวเมืองสงขลา วันเดียวก็เที่ยวได้ ชมแหลมสมิหลายามเช้า ชายหาดทรายขาวตัดกับท้องน้ำทะเลสีคราม บันทึกภาพกับรูปปั้นนางเงือกน้อยบนโขดหินริมหาด ไฮไลท์ที่โดดเด่นของชาย หาดแห่งนี้ โดยมีเกาะหนู เกาะแมวเป็นฉากหลัง ชมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา 

 • 11.00

  เกาะยอ เสน่ห์อีกแห่งหนึ่งของสงขลา “ผ้าทอเกาะยอ” ซึ่งเป็น ผ้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้นิยมสวมใส่   ผ้าไทย มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ เกาะยอ เป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลา ทำให้บนเกาะมีร้านอาหารชั้นดีมากมาย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวทองแดง เปิบพิสดาร การันตีโดยแม่ช้อยนางรำ

 • 13.00

  กลับสู่หาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้ซื้อของฝากตามอัธยาศัย สินค้าทั้งนำข้าจากมาเลเซีย สิงคโปร์ โดยเฉพาะของรับประทาน ผลไม้ และอื่นๆ หาดใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองการค้าชายแดนทีทันสมัยและเป็นศูนย์กลางของภาคใต้เลยทีเดียว

 • 17.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเกียปิง เปิบพิสดาร การันตีโดยแม่ช้อยนางรำ

 • 20.45

  สายการบินไทยสไมล์ นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE268

 • 22.15

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-นครศรีฯ/ หาดใหญ่-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม / ค่ารถตู้มาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ
 • ค่าอาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมการเดินทาง(หากมี)
 • ค่าประกันการเดินทางของค่าประกันการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางของ บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย และการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 500,000 บาท

 

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ