บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทะเลเรียกว่าSea ช่วงเวลาดีดีที่หลีเป๊ะ... เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทะเลเรียกว่าSea ช่วงเวลาดีดีที่หลีเป๊ะ... เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
9,888฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน
 • เกาะตะรุเตา
 • เกาะไข่
 • เกาะหลีเป๊ะ
 • หมู่บ้านชาวเล
 • ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
 • ดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง,เกาะยาง,เกาะราวี,เกาะอาดัง
 • ตลาดกิมหยง
DNT-037-722

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ -หมู่บ้านชาวเล – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
 • 04.00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOK AIR แถว 14-15 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 06.00

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD7102

 • 07.25

  ถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่าเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล

 • 11.00

  นำท่านเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู ได้เวลาอันสมควรนำคณะลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา จากนั้นเดินทางไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็ก

 • บ่าย

  เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  เป็นเกาะกลางทะเล ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความสวยงามของน่านน้ำทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนที่เกาะหลีเป๊ะ จากนั้นนำท่านเดินเที่ยว ชมหมู่บ้านชาวเล หรือท่านจะอิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะ รอชมพระอาทิตย์ตกได้ตามอัธยาศัย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ  Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสำคัญเพราะว่าบนถนนคนเดินนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร้านทัวร์ ร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำ ร้านขายของที่ระลึก นวดสปาเพื่อผ่อนคลาย อาหารทะเลสดๆ ปิ้ง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตั้งเรียงรายกันอยู่ตลอดสองข้างทาง เป็นระยะทางประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร

วันที่ 2 ดำน้ำดูปะการัง *Green Season ช่วง ก.ย.-ต.ค. โซนอาดังตะวันออก เกาะกระ,เกาะอาดัง,อ่าวแม่หม้าย* *High Season ช่วง พ.ย.-พ.ค. โซนใน เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง,เกาะยาง,เกาะราวี,เกาะอาดัง*
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า  

 • 09.30

  นำท่านออกทริปดำน้ำตื้นด้วยเรือท้องถิ่น ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์ ความตื่นเต้น และความประทับใจกับการ ดำน้ำดูปะการัง **Green Season ช่วง ก.ย.-ต.ค. โซนอาดังตะวันออก เกาะกระ, เกาะอาดัง, อ่าวแม่หม้าย** 
  เดินทางสู่ เกาะกระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่มีทั้งภูเขา หาดทรายสีขาวละเอียด และปะการังที่สวยงาม เดินทางสู่ อ่าวแม่หม้าย ใต้ท้องทะเลยังมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีแนวปะการังแข็งยาวหลายร้อยเมตร มีปะการังเขากวาง ปลาดาว ปะการังผักกาด และมีจุดดอกไม้ทะเล ซึ่งเป็นบ้านของปลานีโม่ด้วย เดินทางสู่ เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา

  High Season ช่วง พ.ย.-พ.ค. โซนใน เกาะหินงาม, ร่องน้ำจาบัง, เกาะยาง, เกาะราวี,เกาะอาดัง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 15.30

  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากปารา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย เตรียมเก็บสัมภาระ เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา 

 • 11.30

  ถึงท่าเรือปากบารา นำสัมภาระขึ้นมาเก็บบนรถให้เรียบร้อย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง) นำท่านช้อปปิ้งที่  ตลาดกิมหยง มีสินค้าให้เลือกซื่อเลือกหาแทบทุกอย่าง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

 • 19.20

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศดอนเมือง โดยสายการบินNOK AIR เที่ยวบินที่ DD7115

 • 20.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม (สายการบิน Nok Air)
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ