บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
6,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดพระสิงห์ - อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้แม่ริม
วัดพระธาตุดอยคำ - แม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง - วัดพระธาตุลำปางหลวง

 

DNT-053-762

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
 • 16.30

  พร้อมคณะที่ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีทีมงาน และมัคคุเทศน์ให้การต้อนรับ

 • 17.30

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “จังหวัดเชียงใหม่” สนุกสนานไปกับกิจกรรมระหว่างการเดินทาง พร้อมฟังบรรยายสิ่งที่น่าสนใจ จากนั้นพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 2 วัดพระสิงห์ - อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า - ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้แม่ริม
 • 05.00

  นำท่านแวะจุดพักรถ เพื่อทำภาระกิจส่วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน...

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านสู่ วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ 

 • 12.00

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย... เดินทางขึ้นสู่ ดอยม่อนแจ่ม สถานที่พักแห่งใหม่ของโครงการหลวง เพิ่งเปิดตัวไม่เมื่อปลายปี 2552 เป็นพื้นที่บนสันเขาในระดับความสูงประมาณ1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำท่าน ชมวิวดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งของทุ่งดอกไม้ ร้านขายของที่ระลึก นำท่านชม ฟาร์มทุ่งดอกไม้ แห่งอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของดอกไม้หลากหลายชนิด 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดพระธาตุดอยคำ - แม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระธาตุดอยคำ” ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร จึงกลายเป็นสถานหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปขอพรจาก “หลวงพ่อทันใจ”

 • 12.00

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย... นำท่านสู่ แม่กำปอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี ดื่มด่ำธรรมชาติน้ำตกแม่กำปอง เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จิบกาแฟยามบ่าย ที่ร้าน The Giant Chiang Mai ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮิต 

  นำท่านสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานาพรรณ ที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือลานน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาจากไต้ดินและมีความร้อนมากถึงขั้นที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย...

วันที่ 4 เชียงใหม่ - ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ... นำท่านแวะสักการะพระธาตุลำปางหลวง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ....

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้
 2. ค่าที่พัก 2 คืน
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. ค่าเครื่องดื่ม / ของว่าง ระหว่างเดินทางบนรถ
 5. ค่าเข้าชม / ค่าเรือ และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
 6. ค่าประกันการเดินทาง
 7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
 3. ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ