บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด

ดรากอนออนทัวร์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ

บริษัท ดรากอนออนทัวร์ จำกัด
65/39 ถ.บรมราชชนนี-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
094-945-4979
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
dragonontour@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ เชียงราย ดอยอินทนนท์ ดอยตุง ดอยอ่างขาง

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ เชียงราย ดอยอินทนนท์ ดอยตุง ดอยอ่างขาง
18,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

ดอยอินทนนท์(สูงสุดแดนสยาม) – พระมหาธาตุนภเมทนีดลนภพลภูมิสิริ
วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ – โหล่งฮิมคาว - ฮิโนกิแลนด์ – ดอยอ่างขาง
ไร่ชา2000 - ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง
ดอยผาฮี้ เชียงราย - ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น

DNT-024-857

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – น้ำตกแม่ยะ - ดอยอินทนนท์(สูงสุดแดนสยาม) – พระมหาธาตุนภเมทนีดลนภพลภูมิสิริ – วัดพระธาตุศรีจอมทองฯ – โหล่งฮิมคาว
 • 04.00

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

 • 06.05

  ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8300

 • 07.15

  นำท่านเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้สู่ ‘น้ำตกแม่ยะ’ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยและสูงที่สุดในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และยังเป็นน้ำตกซึ่งมีความสวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่งของเมืองไทย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ “ดอยอินทนนท์” (110 กม.) ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย (2,565 ม.) นำท่านสู่ “กิ่วแม่ปาน” เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุดมไปด้วยเสนห์แห่งป่าดิบเขาระดับสูง
  เดินทางสู่ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล’ และ ‘พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ’ ซึ่งกองทัพอากาศสร้างขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร’ (พระธาตุประจำปีชวด) สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำคาว วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ที่พักโรงแรมแบบ Gala Dinner หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...          

วันที่ 2 เชียงใหม่ – ฮิโนกิแลนด์ – ดอยอ่างขาง - ไร่ชา2000 - ส้มสายน้ำผึ้ง – ฝาง
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง “ฮิโนกิแลนด์” อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยตั้งที่อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดยเนรมิตพื้น ที่กว่าร้อยไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนที่วัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ “ดอยอ่างขาง” แม้ความสูงของดอยนี้จะสูงเฉลี่ยเพียง 1,400 เมตร และยอดดอยสูง 1,928 เมตรเท่านั้น แต่ด้วยลักษณะพื้นที่ๆเป็นแอ่งกะทะ จึงทำให้ดอยนี้มีความหนาวเย็นกัน แบบสั่นสะท้านแม้ยามแดดจัดๆ ยิ่งถ้าช่วงกลางคืนอุณหภูมิที่นี่จะลดลงต่ำกว่า 10 องศ า จากนั้นทุกนำท่านเที่ยวชม “ไร่ชา2000” อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีความงดงาม เป็นจุดเช็คอินและถ่ายรูปกับไร่ชาได้อย่างมีสไตล์ จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ฝาง เพื่อเช็ดอินเข้าที่พัก ระหว่างทาง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อ ส้มสายน้ำผึ้ง คุณภาพดีที่และขึ้นชื่อของ อ.ฝาง ในส่วนของเอกลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น ของส้มสายน้ำผึ้งคือ จะมีผิวสีเหลืองทอง  อร่ามสวยเมื่อสุกได้ที่ 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ฝาง – ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง – ดอยผาฮี้ เชียงราย
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่นออกเดินทางสู่ “ไร่ชาฉุยฟง” ไร่ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย มีพื้นที่ปลูกชา ประมาณ 1,200 ไร่ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่ “ดอยตุง” ให้ท่านได้ชม “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ ซ้ำกัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน จากนั้น นำท่านนมัสการ “พระธาตุดอยตุง” เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้ายหรือ กระดูกไหปลาร้า ซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย เชื่อกันว่าเป็นองค์พระธาตุ ประจำปีกุน จากนั้นนำท่านเดินทางไปต่อยัง “ดอยผาฮี้” 
  ไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยของ “บ้านผาฮี้” นั่นก็คือความที่เป็นร้านกาแฟบ้านๆ ธรรมดาๆ แต่มีวิวระดับหลักล้านอยู่เบื้องหน้าท่าน

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เชียงราย – ภูชี้ฟ้า – ดอยผาตั้ง – วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น – เดินทางกลับ
 • 04.30

  นำท่านเดินทางสู่ ‘ภูชี้ฟ้า’ ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น (สูงประมาณ 1,628 เมตร) ติดชายแดนไทย- ลาว ในอำเภอเทิง ด้วยลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้าจึงเรียกว่าภูชี้ฟ้า
  จากนั้นนำท่านไปต่อยัง “ดอยผาตั้ง” เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า

 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ บริเวณ “ผาตั้ง”

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารเดินทางกลับสู่ จ.เชียงราย  นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดร่องเสือเต้น” วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งศรัทธาที่ได้รับความนิยมและถูกพูดถึงในเรื่องของเอกลักษณ์ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ชม ‘วัดร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของไทย ชม ‘วัดร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของไทย 

  *** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

 • 19.30

  นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงราย

 • 21.30

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 8727

 • 22.45

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // เชียงราย-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ       น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 7. ค่าอาหารมื้อค่ำ แบบ Gala Dinner คืนวันที่ 31 ธ.ค. 2563
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ