• เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออนมอล์ล – แช่ออนเซ็น – นาฬิกาไอน้ำ คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้
  • ฟุราโน่ หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส – สุนัขลากเลื่อน – คลองโอตารุ ถนนซาคามาจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  
  • สกีรีสอร์ทคิโรโระ – ซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลต – ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านซูซูกิโนะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ
  • ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ชมศาลาว่าการเมืองเก่า – JR Tower ห้างไดมารุ – มิตซุยเอาท์เล็ต
รหัส 044-2943
วันที่เดินทาง
มี.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
47,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น

20.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

23.55 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG 670

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออนมอล์ล - แช่ออนเซ็น

08.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)

นำท่านสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเม็ง ที่ราเม็งของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่าได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว หมู่บ้านราเม็งที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียวและยังมีห้องเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่า สิ่งที่ทำให้สวนสัตว์แห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆ ตรงที่ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่เวลาใครคิดถึงจะต้องนึกถึงที่นี่ก่อนเสมอแถมยังแตกต่างกว่าที่อื่น

AEON MALL แหล่งชอปปิ้งที่ห้ามพลาดในอาซาฮิกาวะ จังหวัดฮอกไกโด เดินทางจากสนามบินแค่ 30 นาทีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของฮอกไกโดตั้งอยู่ด้านหน้าสถานี JR อาซาฮิกาวะ (JR Asahikawa) ตามชื่อเลย หลังจากออกจากช่องตรวจตั๋วของสถานีรถไฟ ก็จะเห็นทางเข้า AEON MALLที่ AEON MALL เป็นแหล่งรวมขนมหวานชื่อดังและอาหารรสเลิศมากมายจากทั่วฮอกไกโด (Hokkaido) ที่นี่มีครบทุกสิ่งที่ต้องการใกล้ๆ AEON MALL มีป้ายบัสไปสนามบินและสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตต่างๆ

ค่ำ   อิสระอิออนมอลล์

หลังรับประทานอาหารเสร็จให้ท่านได้ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและให้ผิวพรรณสวย

พัก : Art hotel Asahikawa ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 3
ฟุราโน่ หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส – สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมบัตร 1,490 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง) – คลองโอตารุ ถนนซาคามาจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส เป็นหมูบ้านขนาดเล็กๆที่บอกเลยว่าของน่าช้อปปิ้งเยอะมากมาย ความดีงามของที่นี่ที่เห็นเด่นๆ เลยก็ตรงการออกแบบเพราะรูปแบบของจะทำเป็นกระท่อมไม้เล็กๆ ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ โดยที่นี่เน้นไปที่สินค้าจำพวกงานฝีมือแฮนด์เมดและสินค้าพื้นเมืองจำพวกงานฝีมือต่างๆ แนะนำสัมผัสประสบการณ์ สุนัขลากเลื่อน

(ไม่รวมบัตร 1,490 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง) **ขอสงวนสิทธิ์ในวันที่ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนื่องจากสภาพอากาศ**

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลตเป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่อ คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิต

ท่านชมวิว คลองโอตารุ ถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางเรือ ไม่ว่าจะด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ตึกอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนช้อปปิ้งซาคาอิมาจิ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้มากนัก นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบัน

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อันเป็นตุ๊กตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆให้ได้ชมอีกด้วย

นาฬิกาไอน้ำโบราณ สิ่งที่สะดุดตาคือด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่ยังคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น

คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ เพลิดเพลินกับ คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ สำหรับท่านที่ชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลับของ Hello Kitty ร้านนี้ไม่ควรพลาด เนื่องจากร้านนี้มีถ้วยกาแฟลาย Hello Kitty จำหน่ายเป็นของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ   อิสระ ย่านที่พัก

พัก : Hotel Sonia Otaru ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 4
สกีรีสอร์ทคิโรโระ - ซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลต – ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านซูซูกิโนะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท คิโรโระ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะไกกาว่าใกล้ๆเมืองโอตารุโดยสามารถเดินทางจากเมืองซัปโปโรไปได้อย่างสะดวกใช้เวลาไม่นานก็ถึงแล้ว (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องเล่น)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลตเป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่อ คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ สวนสำหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลือกชิมหรืออาจจะลองเข้าคอร์สทำคุกกี้ด้วยก็ได้และสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เค้ก ขอบอกว่าเค้กบุฟเฟ่ต์ของที่นี่เค้าอร่อยเหาะไปเลย

เที่ยง   รับประทานอาหารอิสระ

ช็อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านซูซูกิโนะ นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโร อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น บอกเลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค่ำคืนสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นแท้ๆ ต้องมาที่นี่ให้ได้ เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน

ถนนคนเดินทานุกิโคจิ ถือว่าเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร ที่ชอบสุดๆ ก็ตรงการที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งในร่มแบบว่าจะแดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นช็อปปิ้งได้แบบไม่มีถอย เพราะที่นี่นั้นมีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร ถ้านับง่ายๆ ก็ประมาณ 7-8 บล็อก จนถึงแม่น้ำ Sosei

ค่ำ   อิสระ ย่านซูซูกิโนะ

พัก : Sapporo Tokyu REI Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ชมศาลาว่าการเมืองเก่า – JR Tower ห้างไดมารุ – มิตซุยเอาท์เล็ต

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตลาดปลานิโจ เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองก็ว่าได้ เพราะที่นี่ได้รวบรวมของกินเด็ดๆ และอาหารทะเลสดๆ มาจากทั่วทุกแห่งในจังหวัดฮอกไกโดมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ เลือกชิมกันอย่างมากมายกว่า 70 ร้าน ภายในตลาดโจไกเต็มไปด้วย ร้านขายอาหารทะเลสด เช่น กุ้ง, ไข่หอยเม่นสด, ไข่ปลาเเซลมอน, ปู, ปลา, ซูชิ และร้านขายอาหารทะเลแบบแห้งตลอดจนของฝาก โดยไฮไลท์ของตลาดโจไก ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงนั่นก็คือ การเลือกซื้อปูสดๆ ราคาของปูส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงมาก ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลจากหน้าร้านมารับประทานกันสดๆ ได้ทันทีอีกด้วย

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโดเพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามากถึง 4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดอีกแห่งหนึ่งของเมือง

นำท่านสู่ หอนาฬิกา ซัปโปโร สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโรตัวอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นต้นสมัยพัฒนาซัปโปโรในปี 1878 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโรตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตันโดยปัจจุบันนั้นหอนาฬิกาแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชมกัน ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเข้า)

ศาลาว่าการเมืองเก่า สถานที่ทางราชการที่สำคัญในยุคสมัยก่อนที่ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัย โดยที่นี่นั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย

เที่ยง   อิสระรับประทานอาหาร

JR Tower เป็นย่านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากติดอยู่กับสถานีรถไฟฟ้าและรถประจำทางเลย ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นอย่าง ห้างไดมารุ ที่รวมร้านขายของและร้านอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว้ เช่น ร้านซูชิ Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคัตสึ Tadumura Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ที่เน้นขายเสื้อผ้าแฟชั่นของชาวญี่ปุ่นในราคาไม่แพงนัก ห้าง ESTA ที่มีทุกอย่าง ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้าแบรนด์เนม ไปจนถึงของเล่นเด็กและเครื่องสำอาง เป็นต้น

มิตซุยเอาท์เล็ต ที่มีร้านมากถึง 210 ร้าน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองโตเกียวมีสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นหรือชุดกีฬาทั้งยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารครบครัน

ค่ำ   อิสระเอาท์เล็ต

พัก : Air Terminal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น.   เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

เงื่อนไข

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • พ.ย.65 - ก.ย.66
  • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,100 บาท
  • มี.ค.66 - มิ.ย.66
  • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,977 บาท
  • ต.ค.65 - ก.พ.66
  • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 13,977 บาท