• ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน – บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ
  • ถนนมาเมะดามาชิ – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE –  คาแนลซิตี้ฮากาตะ
  • สวนสตอเบอร์รี่ – MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA – วัดโทโชจิ – ศาลเจ้าคูชิดะ
  • หอคอยฟุกุโอกะ –  ย่านเทนจิน  
รหัส 013-2750
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
แผนการเดินทาง
เงื่อนไข
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks